5 klubber og 1800 spillere bak Romerike Ravens – Ravens

5 klubber og 1800 spillere bak Romerike Ravens

Ravnene fra Romerike har ikke eksistert mer enn litt over fire måneder. Interessen og støtten fra klubbene på Romerike kan man ikke klage på. De fem partnerklubbene har nesten 2000 håndballspillere.

Formålet er å etablere en toppklubb for kvinner på Romerike med lokal forankring og rekruttering. Mer enn halvpartene av spillerne i Ravens-stallen er jenter fra Romerike, og målsettingen er gjennom lokalt samarbeid å sikre at flest mulig spillere kommer fra utviklingsreisen i de lokale klubbene.

Alle partnerklubbene representert. Fra venstre: Marielle Braathen (Frogner IL Håndball J2008), Saga Ermine Årnes Jordhøy (Skedsmo HK J 2009), Marie Johansen (Lillestrøm HK J2008), Julie Holmvaag Øye (Rælingen HK J2009) og Linnea Østreng Moe (Nit-Hak J2008). Alle foresatte har inngitt samtykke for bildebruk.

Hos partnerklubbene har de nå fokus på å komme tilbake i normal aktivitet etter 15 måneder med Covid-19 restriksjoner. Nedenfor kan du lese hva ledere i de forskjellige klubbene forteller om dette, samt hva prosjektet Romerike Ravens betyr for dem.

Les artikkel i Romerikes Blad:
– Vi vil at flest mulig skal bli lengst mulig på Romerike

Stiftet 1977
462 spillere
Styreleder:
Kathrine Raadim

Hva blir det viktigste fokuset for din klubb kommende sesong etter Covid-19 perioden? -For RHK blir det viktig å komme i normal drift igjen etter korona og skape best mulig forhold for alle som nå har måttet savne håndballtrening og kamp i månedsvis. Vi skal ha fokus på å skape spilleglede, fellesskap og klubbidentitet. Vi har heldigvis mistet færre enn fryktet gjennom pandemien, men derfor blir det desto mer viktig å gi et godt tilbud nå. Det er utfordrende i en kommune med alt for liten hallkapasitet. Det blir derfor et fokus for oss å løse den utfordringen. Splittelsen av RHK og elitelaget, nå Romerike Ravens gjør at vi også har en del klubbarbeid i form av ny sportsplan, klubbhåndbok osv å ta fatt på, sier Kathrine Raadim, styreleder i Rælingen HK.

Hva betyr prosjektet Romerike Ravens for din klubb? -For oss var det jo en nødvendighet siden Rælingen ikke kunne by på godkjent kamparena. Vi valgte dermed å skille ut elitelaget fordi vi mener Romerike fortjener å ha et lag på øverste elitenivå på damesiden. Det motiverer spillerne våre, og elitelaget har bidratt med bedre utviklingstilbud for spillere i bredden. Romerike Ravens uttrykker at de ønsker å videreføre dette. Vi vil fortsatt ha et rekrutt elite lag og et tett samarbeid med Romerike Ravens som gjør at spillere i Rælingen har en utviklingsstige som kan føre spillere hele veien. 

Vi ønsker Romerike Ravens masse lykke til og er fornøyd med at det virker som at klubben alt har lagt et godt grunnlag for videre utvikling.

Hva betyr samarbeidet med de øvrige partnerklubbene? -Det viktigste vi som klubber kan gjøre er å ha et tilbud som favner alles behov for utvikling på sitt nivå, og at vi beholder spillere i håndballen så lenge som mulig. Felles deltakelse og kjennskap til hverandre gjennom felles innsats om et elitelag er derfor et godt grunnlag for å kunne søke samarbeid om tilbud. Hvis samarbeid om Romerike Ravens gjør at vi får et klubbsamarbeid som skaper enda sterkere håndballtilbud og flere håndballspillere på Romerike så er det topp.

Stiftet 1990
448 spillere
Styreleder:
Gry Sørensen

Hva blir det viktigste fokuset for din klubb kommende sesong etter Covid-19 perioden? -Vårt hovedfokus blir å skape så mye aktivitet som mulig. Vi må ha spillerne våre tilbake på håndballbanen og skape idrettsglede, slik at vi kan styrke samholdet og vennskapet, og hindre frafall, sier styreleder Gry Sørensen i Lillestrøm HK.

Hva betyr prosjektet Romerike Ravens for din klubb? -Prosjektet Romerike Ravens vil være en bidragsyter og drahjelp for videre rekruttering av barn og unge til håndballen i vårt nærområde. En eliteklubb som jentene i Lillestrøm kan strekke seg etter, og oppleve på nært hold. Prosjektet vil være en gylden mulighet for unge utøvere til å få et innblikk i hva som kreves for å være toppidrettsutøver. Men kanskje det viktigste er at vi forhåpentligvis beholder de beste juniorene i nærmiljøet og i vennegjengen.

Hva betyr samarbeidet med de øvrige partnerklubbene? -Vi håper at samarbeidet med de andre partnerklubbene vil skape et større fokus på utvikling, som samtidig sørger for bedre rekruttering og mindre tap av spillere. Vi tror at samarbeidet vil styrke klubbarbeidet, slik at spillerne opplever «moderklubben» som attraktiv nok til at de ønsker å bli værende.

Stiftet 1963
ca 300 spillere
Sportslig leder:
Sjur Mørk

Hva blir det viktigste fokuset for din klubb kommende sesong etter Covid-19 perioden? – Fokuset i NIT-HAK er foruten å fortsette den positive økonomiske utviklingen vi har hatt de siste årene, og strukturere opp rekrutteringsarbeidet i enda større grad. Vi ser at med økt aktivitet er det mulig å rekruttere nye og unge spillere. Samtidig ønsker vi å ha et så godt sportslig miljø for våre eldre lag, slik at de kan bli lengst mulig i barndomsklubben, uavhengig av nivå og ambisjoner. Vi ønsker å utvikle toppspillere, samtidig som vi ønsker å være en sosial samlingsplass for de som ønsker det, sier sportslig leder Sjur Mørk fra Nit-Hak.

Hva betyr prosjektet Romerike Ravens for din klubb? – Dette felles prosjektet betyr at vi har muligheter til å tilby de med ambisjoner et toppidrettsmiljø i vårt «nærområdet». Dette er like viktig for vår klubb, som Romerike Ravens at man ikke mister potensielle talenter ut av kjerneområdet. Vi håper at Ravens i løpet av kort tid også inkluderer et satsningslag på juniorsiden. Da tror vi og at klubben vil få et større engasjement rundt seg, samt at de ambisiøse spillerne ikke flytter på seg.

Hva betyr samarbeidet med de øvrige partnerklubbene? -Vi tror at dette samarbeidet er nøkkelen til å bygge en kultur på Romerike for kvinnehåndball på toppnivå. Viktigheten av å ha et felles mål og lag som skal være alle unge utøvere med ambisjoner sitt mål. Sammen kan man utveksle erfaringer, trenere og spillere til det beste for håndballen.

Stiftet 1930
ca 300 spillere
Styreleder:
Frithjof Laupså

Frogner IL har totalt 2000 medlemmer, hvorav ca 300 er håndballspillere.

Hva blir det viktigste fokuset for din klubb kommende sesong etter Covid-19 perioden? -Vi har fokus på oppstart av aktiviteten, rekruttering og ikke minst vinne tilbake de som har sluttet i forbindelse med nedstengingen, , sier styreleder Frithjof Laupså i Frogner IL Håndball.

Hva betyr samarbedi med de øvrige partnerklubbene og prosjektet Romerike Ravens for din klubb? -Dette er helt avgjørende for at vi skal vite at 6 åringene som starter skal ha et tilbud gjennom livet som håndballspiller uavhengig om de når topp eller er breddespillere. Å være en del av et partnerklubbsystem gjør at vi kan samarbeide med klubber som driver på samme måte som oss. Dette prosjektet er med på å bringe klubbene tettere sammen.

Stiftet 1989
ca 300 medlemmer
Sportslig leder:
Vegard Volle

Hva blir det viktigste fokuset for din klubb kommende sesong etter Covid-19 perioden? -Nå skal vi samle klubben igjen. Få tilbake klubbfølelsen. Det skal være både gøy og bra å være spiller eller trener i Skedsmo HK. Samtidig skal vi ha fokus på å lage gode arrangementer, sier sportslig leder Vegard Volle fra Skedsmo HK.

Hva betyr prosjektet Romerike Ravens for din klubb? -Dette vil samle klubbene på Romerike. Den nye satsingsklubben skaper blest rundt håndballen med hjemmebane i Skedsmohallen. Det skal bli gøy å samle barn og ungdom fra flere klubber som støtter opp laget når de spiller i Rema 1000-ligaen.

Hva betyr samarbeidet med de øvrige partnerklubbene? -Det blir lettere å samarbeide med de andre klubbene, spesielt i årsklasser eller lag man har stort frafall. Vi kan også samarbeide om dommere, trenerkurs, spillerutvikling og ha samtrening. Samtidig tror jeg det også kan skapes en bedre mulighet for å trekke sammen i rekruttering av trenere.