Klart for nærkontakt og kamper. Strenge krav! – Ravens

Klart for nærkontakt og kamper. Strenge krav!

Håndballen har kommet et skritt nærmere hverdagen. Nå blir det mulig med nærkontakt og treningskamper, men kravene til gjennomføring og rapportering er strenge.

Covid-19 har preget samfunnet siden midten av mars måned i Norge. Avstand , hygiene og isolasjon ved sykdom har vært avgjørende for å få kontroll på pandemien. Myndighetene åpner gradvis opp. Det samme gjør idretten. Toppfotballen var først ut med nærkontakt. Nå følger håndballen etter. Topphåndballen som består av lagene fra Rema 1000-ligaen, 1.- og 2.divisjon, samt landslag, har strenge krav til overvåking og gjennomføring.

Les også: Treninger og kamper kan igangsettes for lag og utøvere til og med 19-årsklassen fra 1. august 2020 – forutsatt at smittetallene er tilfredsstillende på dette tidspunktet (link NHF).

Krav og retningslinjer til overvåking
Tirsdag deltok daglige ledere og styreledere fra toppklubbene i videomøte med Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball. Her ble det redegjort for krav og vilkår. Klubbene skal sende inn erklæring til NHF der de bekrefter kompetanse, ressurser, vilje og evne til å etterleve NHFs krav for gjenåpning av topphåndballen. Videre skal man ha en medisinsk ansvarlig med helsefaglig bakgrunn og erfaring som følger opp smittevern og diagnostisering. Syke personer skal aldri delta på trening, og god hygiene skal alltid praktiseres. Følgende krav gjelder:

 • Spillere, trenere og støtteapparat må screenes av lege før oppstart av trening med nærkontakt.
 • Spillerne skal rapportere helsetilstand hver dag, morgen og kveld. Resultatene av testene skal registreres. Dette innebærer måling av kroppstemperatur og sjekkliste for symptomer som besvarer ja/nei,
 • Medisinsk ansvarlig i klubben har overordnet ansvar for å overvåke spilleres helsetilstand. Denne skal også minst ukentlig være tilstede på trening for å følge opp spillerne.

Jan-Andreas Fosnæs har arbeidet som medisinsk ansvarlig for Rælingens elitelag i tre sesonger. Torsdag ettermiddag vil han sammen med hovedtrener Ane Victoria Mällberg holde informasjonsmøte for spillerne.
-Vi har studert kravene. Delen som omhandler den daglige rapporteringen av spillerne vil vi kjøre inn i det elektroniske verktøyet XPS som vi benytter til daglig. Her har spillerne en app som de skal bruke til rapporteringen. De er godt kjent med dette programmet, så dette skal vi klare å skape gode rutiner på som blant annet inneholder varsling til den enkelte, forteller Fosnæs. Klubben søker å unngå belastning av fastlegene for screening, og vil forsøke å etablere en avtale med en lege som kan teste alle de berørte i elitelaget før oppstart med nærkontakt.

Jan-Andreas Fosnæs, medisinsk ansvarlig i Rælingen

Nedenfor redegjøres det for øvrige smitteverntiltak, krav til hygiene, renhold, samt om hvordan treningskamper skal gjennomføres.

Øvrige smittevernstiltak

 • Spillere, trenere og støttepersonell som tilhører risikogruppen skal ikke delta i aktivitet.
 • Ved luftveisinfeksjon med lette symptomer skal personen «være isolert» til ett døgn etter personen er symptomfrie.  (Det samme gjelder dersom husstandsmedlem har symptomer.)
 • Dersom person har husstandsmedlem har fått bekreftet COVID-19, skal personen ikke delta i trening.  (Følge FHIs råd)
 • Ved mistanke om smitte på person skal medisinsk ansvarlige kontakte kommunehelsetjenesten med hensyn til testing.
 • Det er kun i forbindelse med spillsituasjoner avstandregelen kan avvikes.
 • Det skal ikke være andre tilstede i hallen enn de som er involvert i aktiviteten.

Krav og god hygiene

 • Alle som deltar i aktiviteten, skal hyppig desinfisere hendene sine med desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. Mat kan kun serveres/deles ut i individuelle, lukkede porsjonspakninger.
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.
 • Spillere skal bruke nyvasket treningstøy.
 • Håndhilsing, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås.
 • Det skal hostes i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende håndvask).
 • Man bør unngå å berøre ansiktet.

Forsterket renhold

 • Det skal etableres forsterket renhold, spesielt av berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, toalettseter, kraner, dispensere, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig.
 • Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres før og etter trening. Det må sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. 
 • Felles garderober kan benyttes. Avstandregelen på 1 meter skal overholdes i garderoben. 
 • Dersom avstanden mellom plasser og/eller dusjer er under 1 meter skal kun annenhver plass og annenhver dusj benyttes. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene. Fellesdusjene skal rengjøres grundig etter bruk.
 • Styrkerom kan benyttes. Minimum 1 meters avstand mellom personer må opprettholdes. Apparater, vekter ol. må rengjøres mellom hver bruker.

Treningskamper kan spilles. Egne krav og retningslinjer.

 • Alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget bør i størst mulig grad skjermes fra andre under reisen.
 • Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av treningskamper får tilgang til hallen der treningskamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til hallen, inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 60.
 • Det er kun på spillebanen (20 x 40 meter) det gis anledning til å fravike avstandregelen.
 • Publikum skal ikke gis adgang til hallen. 
 • Om og hvordan klubben velger å rapportere fra kampen er klubbens eget anliggende og ikke en del av treningsprotokollen.
 • Klubbene kan invitere dommerteam til å dømme treningskamp.