Landslagssamling avlyst grunnet Covid-19 – Ravens

Landslagssamling avlyst grunnet Covid-19

En spiller fra Fjellhammer har fått påvist Covid-19. Dette får ringvirkninger også for rekrutt, junior- og ungdomslandslagssamlingene som pågår.

Spillere og trenere fra mange klubber er denne uken samlet på samling med de forskjellige landslagene på kvinnesiden. Da Fjellhammers spiller fikk påvist Covid-19 på tirsdag vil alle nærkontakter bli satt i karantene. Dette gjelder spillerne i klubben og deres motstander Gjerpen i søndagens 1.divisjonskamp. Trenere og spillere tilhørende disse gruppene er involvert på landslag. NHF har derfor bestemt å avslutte samlingene for rekrutt, junior og ungdomslandslagene omgående. A-landslagets samling berøres ikke.

For Rælingen betyr det i første omgang at trenere (Ane Mällberg og Michael O’Sullivan) og klubbens involverte spillere på juniorlandslaget ikke deltar på fellesaktiviteter i klubben til og med førstkommende søndag. De har ikke vært i kontakt med smittet, men har potensielt hatt «nærkontakt med nærkontakt». Lignende tiltak skal etter sigende iverksettes for alle involverte på samlingene.

Hjemmeværende spillere i klubben kan trene som normalt.

Saken oppdateres

Oppdatering kl.16:
Klubbene med spillere på landslagene har fått utfyllende informasjonsskriv fra NHF kl.14