OBOS fortsetter som sponsor – Ravens

OBOS fortsetter som sponsor

OBOS fortsetter som en av Romerike Ravens generalsponsorer. Boligselskapet ønsker å bidra til å realisere drømmen om et topplag i håndball på Romerike. 

Selskapet er en av Nordens største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Hovedmålet er å bygge gode boliger med levende bo- og lokalmiljøer der de har medlemmer og boligprosjekter. Hvert år setter selskapet av inntil 10% av årsoverskuddet som støtter opp om en rekke gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak

Rasmus Arflot, sponsorsjef i OBOS, har fulgt Ravens prosjektet siden oppstart for 3 år siden.

– OBOS har nærmere 50.000 medlemmer og en rekke boligprosjekter på Romerike. I dette området står også håndballen sterkt. Vi i OBOS lar oss inspirere av den paraply- og samarbeidsmodellen Romerike Ravens har lagt opp til med samarbeidsklubber. Det bidrar til å sikre rekruttering av lokale spillere til toppklubb, og hvor Ravens kan bidra med kompetanseoverføring til sine partnerklubber i retur. Dette tror vi er en bærekraftig modell, som flere andre toppklubber i håndballen bør la seg inspirere av. På den måten beholder man de unge talentene lokalt. Dette tror vi i OBOS bidrar til å bygge en sterk positiv lokalpatriotisme, og hvor Ravensspillerne blir positive forbilder for andre unge lokale spillere, om at veien frem til toppen er mulig å nå gjennom å bli værende i sitt lokalmiljø.