Ravens tildelt elitelisens i grønn kategori – Ravens

Ravens tildelt elitelisens i grønn kategori

Elitelisensnemda (ELN) i Norges Håndballforbund har behandlet innsendt dokumentasjon for Elitelisens. Romerike Ravens tildeles elitelisens i grønn kategori for spill i REMA 1000-ligaen kvinner for sesongen 2024/25.

Tidligere søkte klubbene om Elitelisens hvert år. Nå beholder klubbene lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. Rykker de ned til 2. divisjon blir de automatisk fratatt lisens, da ordningen bare omfatter lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

Hanna Örtorp, Romerike Ravens (Foto: Jon Forberg)

Tildelingen begrunnes som følger (kort utdrag):
Per 31.12.2023 hadde klubben en positiv egenkapital. Klubben har ingen vesentlige avvik på punkter i elitelisensreglementet.

Arena:
Skedsmohallen er godkjent iht. Arenakrav for Eliteserie og 1. divisjon per 12.11.2021.

Med hensyn til media vil NHF opplyse om klubbens lisensstatus og gi en samlet økonomisk statusframstilling etter at samtlige klubber er tildelt sin lisens. NHF vil på forespørsel fra media opplyse om den enkelte klubbs regnskapstall eller økonomiske situasjon slik disse er presentert i klubbens årsregnskap.
Ut over dette må hver enkelt klubb gi kommentarer i den grad klubben ønsker det.