RHK årsmøtevedtak: Divisjonsretten overføres til den nye eliteklubben – Ravens

RHK årsmøtevedtak: Divisjonsretten overføres til den nye eliteklubben

Årsmøtet i RHK vedtok tirsdag kveld å gi styret fullmakt til å overføre divisjonsretten (eliteserielisensen) til nystiftede Romerike Topphåndballklubb, mot en partnerklubbsamarbeidsavtale. Avtalen har varighet for tre sesonger med mulighet for årlig reforhandling etter gjensidig ønske.

Saken ble fremlagt med en grundig saksutredning og debattert med stort engasjement, dog uten innvendinger. Forslaget ble vedtatt enstemmig med en mindre justering i teksten

Følgende overordnede hensyn skal ivaretas i avtalen: Samarbeidsavtalen skal i størst mulig grad sikre at RHK og Romerike topphåndballklubb splittes på en slik måte at klubben ivaretas på best mulig måte. Begge klubber skal i partnerklubbsamarbeidsavtalen ha som mål at RHK skal være Romerike Topphåndballklubbs primære rekrutteringsklubb foran andre partnerklubber. Avtalen skal i sin helhet være gjeldende fra 1. juni 2021. Alle rettigheter og plikter som skal overtas av Romerike topphåndball skal være gjeldende fra denne dato.