Skjetten Håndball ny i partnerklubbsamarbeidet – Ravens

Skjetten Håndball ny i partnerklubbsamarbeidet

Romerike Ravens ble etablert som prestasjonsklubb for Rælingen HK, Lillestrøm HK, Nit-Hak, Frogner IL Håndball og Skedsmo HK. Nå er klubb nummer seks klar. Skjetten Håndball med sine 250 medlemmer har signert samarbeidsavtale.

Stor økning i medlemsmassen de siste 5 årene
Skjetten Håndball så dagens lys i 1976 og er en selvstendig klubb under paraplyen Skjetten Sportsklubb. Etter at klubben fikk sin egen hall for ca 10 år siden har interessen for håndball blitt større. Skjetten Håndball kan vise til en økning på 150 medlemmer de siste fem årene. Klubben har jentelag i de fleste årsklasser fra 6 år og opp til og med senior. 

Naturlig å søke samarbeid
-For oss gjelder det å få med flest mulig lengst mulig. Da er et samarbeid med klubbene rundt en viktig faktor. Vi har alt i flere år hatt samarbeid med Rælingen Håndballklubb, og så det nå som naturlig å søke samarbeid med den eneste eliteklubben på damesiden på Romerike, sier Terje Mathisen, leder i Skjetten Håndball.

Lorin Sendi i midten bak omkranset av spillere fra Skjetten J2006. Laget jentene spiller på har som målsetting å bli det første laget fra Skjetten som kvalifiserer til Bringserien neste sesong

Lorin Sendi I Romerike Ravens spillerstall kommer opprinnelig fra Skjetten. Det er liten tvil om at den fotrappe playmakeren er et stort forbilde for spillerne i Skjetten Håndball. -Vi håper samarbeidet med Ravens vil gi en tilhørighet og forutsigbarhet for de som ønsker å satse. Og at vi sammen kan utvikle og ivareta spillere slik at de er i idretten lengst mulig. Viser det seg at vi kan levere flere elitespillere er jo det en fin bonus. Det er viktig for barn og foreldre å se at man kan bli god i egen klubb. Dette er Lorin Sendi et godt eksempel på. Hadde vi hatt en avtale når hun ble seniorspiller ville hun kanskje ikke reist rundt til et par klubber før hun havnet tilbake på Romerike, fortsetter Mathisen.

Skjetten-lederen håper også et samarbeid kan hjelpe til å skape en bedre treningskultur i egen klubb. -Det hadde vært fin å få med Lorin på besøk på noen treninger slik at de yngre får noe å strekke seg etter og samtidig øke interessen rundt håndballen på Romerike. Det trengs alltid forbilder og man må ikke være et stort og kjent forbilde for å være et bra forbilde, avslutter Mathisen.

I NHF systemet vil Skjetten Håndball først bli registrert som partnerklubb f.o.m. sesongen 2022/23. Samarbeidsavtalen med Romerike Ravens trådde i kraft 1.oktober.

Les mer om Skjetten Håndball

ANNONSE: Har du lyst til å trene på et sted som kan tilby personlig oppfølging med den beste ekspertisen. Les mer på https://sterkeretrening.no