To utskiftinger i styret. Frida Haug Hoel inn som spillernes representant. – Ravens
Frida Haug Hoel og Tore Alm. Nye styremedlemmer i klubben etter årsmøtet 21.mars 2023

To utskiftinger i styret. Frida Haug Hoel inn som spillernes representant.

Romerike Ravens med sitt offisielle navn Romerike Topphåndballklubb avholdt sitt årsmøte tirsdag 21.mars. Den største nyheten var nok at spillerne nå representeres med sin egen representant.

Kaptein Frida Haug Hoel og Tore Alm fra samarbeidsklubben Nannestad ble valgt som nye styremedlemmer. De erstatter Andrea Ohrvik og Leila Laksiri som takker av etter to år i styret. Også varamedlem Une Prestholt Johnsen avslutter sitt engasjement i klubben. Inn til denne posisjonen ble Mari Sundet Johnsen. Hun kommer fra samarbeidsklubben Raumnes & Årnes.

Styremedlemmene Karl-Arne Johansen og Odd Granerud stilte seg til disposisjon for gjenvalg. Johansen som tidligere har vært både håndballpresident og idrettspresident går fra styremedlem til å bli nestleder i styret.

-Vi gjennomførte fjoråret med flere aktiviteter enn opprinnelig planlagt. Økonomien vokste og vi gikk i balanse. Vi er veldig fornøyd med sammensettingen av det nye styret, og spesielt at vi også får inn en representant fra spillergruppa. Da blir veiene kortere og vi forbedrer mulighetene for involvering. Nå planlegger vi for ytterliggere utvikling og vekst. En nøkkelfaktor blir å lykkes på inntektssiden, sier styreleder Geir Vestrheim

Styret i Romerike Ravens:
Leder: Geir Vestrheim (2022-24)
Nestleder: Karl-Arne Johannesen (2023-25)
Styremedlem: Hæge Fagerhus Asak (2022-24)
Styremedlem: Frida Haug Hoel (2023-25)
Styremedlem: Odd Granerud (2023-25)
Styremedlem: Per-Erik Pedersen (2022-24)
Styremedlem: Tore Alm (2023-25)
Varamedlem: Mari Sundet Johnsen (2023-25)