DNB inn som sølvsponsor – Ravens
Linn Rustad Kristiansen (DNB), Constance Hedenstad og Bjørn Kenneth Muggerud (daglig leder Romerike Ravens)

DNB inn som sølvsponsor

Å bygge et elitelag som samler Romerike krever ressurser. Romerike Ravens har nylig signert hovedsponsoravtale med bank. Det er derfor gledelig at det i tillegg også har vært mulig å få på plass en god avtale med DNB som kommer inn som sølvsponsor.

I 200 år har DNB vært til stede i folks liv, gjennom små og store endringer. Ole Martin Sunde Jordet, seksjonsleder DNB Retail, har etter møter med klubben blitt enig om en 2-årsavtale.

-Gjennom vår lokale tilstedeværelse ønsker vi å støtte opp om idretten. Vi har fulgt med på Ravens de siste par årene og er imponert over jobben som er gjort og resultatene som er skapt. I tillegg passer Ravens passer godt inn i vårt #Hun investerer konsept hvor vi fokuserer på like muligheter og å utjevne forskjeller.

I tillegg til synlighet på arenaen vil DNB eie to kamper som gis til folket på Romerike. Linn Rustad Kristiansen som arbeider med personmarked i Lillestrøm skal følge opp det praktiske fra bankens side i samarbeid med Ravens daglig leder Bjørn Kenneth Muggerud og Hæge Fagerhus, som er arrangementsansvarlig.

Linn Rustad Kristiansen kommer fra en håndballfamilie og er nok kjent for mange i miljøet.

-Jeg synes det er veldig gøy at vi blir en del av Ravens-prosjektet. Det er også veldig flott at Constance Hedenstad kunne være med å markere starten på samarbeidet. Jeg kjenner henne godt fra tiden hun var i Fjellhammer. Vi i banken ønsker henne spesielt lykke til i mesterskapet hun skal være med på i sommer.