Etter flere år med usikkerhet rundt politiske vedtak om utvidelse av hallkapasiteten i Rælingen kommune, har elitelaget i Rælingen HK blitt skilt ut som egen klubb og flyttet til Lillestrøm kommune. Her kan laget fortsette sin aktivitet og beholde eliteserielisensen.

Den 10.februar 2021 avholdt Romerike Topphåndballklubb sitt stiftelsesmøte. Nye regler for valg av navn gjeldende fra 1.januar 2021 vedtatt av Norges Idrettsforbund satte føringer for navnevalget. Terminlistenavnet er Romerike Ravens.

Valgkomiteen, med representanter fra RHK, Lillestrøm HK, Nit-Hak og Frogner, fant gode kandidater til styret som takket ja til å bli med på å utvikle topphåndballprosjektet på Romerike. Kontinuitet sikres gjennom leder Geir Vestrheim. I tillegg består styret av tungvektere som tidligere håndballpresident Karl Arne Johannessen og tidligere leder av NHF Region Øst Odd Granerud. De kvinnelige medlemmene har erfaring som spillere. Nestleder Andrea Ohrvik arbeider til daglig som advokat, Leila Laksiri med HR, og varamedlem Une Prestholt Johnsen er kjent for sine Mount Everest ekspedisjoner. Dette kan nok komme godt med på reisen som den nye klubben skal ut på.

Romerikes Blad:
Har vært på Mount Everest – nå skal Une (44) hjelpe en ny elitesatsing til himmels: – Jeg har i alle fall lært at man ikke skal gi seg

Romerike Ravens er prestasjonsklubb for Rælingen Håndballklubb, Lillestrøm Håndballklubb, Nit-Hak, Skedsmo Håndballklubb og Frogner IL.


Nettsiden er under oppdatering i forbindelse med organisasjons endring, inkludert logo og farge. Nytt domene vil peke til den opprinnelige siden rhk.topphandball.no slik at historikk, artikler og medieinnhold bevares


/ Oppdatert 21.mai 2021 /