Om oss – Ravens

Om oss

Etter flere år med usikkerhet rundt politiske vedtak om utvidelse av hallkapasiteten i Rælingen kommune, har elitelaget i Rælingen HK blitt skilt ut som egen klubb og flyttet til Lillestrøm kommune. Her kan laget fortsette sin aktivitet og beholde eliteserielisensen.

Den 10.februar 2021 avholdt Romerike Topphåndballklubb sitt stiftelsesmøte. Nye regler for valg av navn gjeldende fra 1.januar 2021 vedtatt av Norges Idrettsforbund satte føringer for navnevalget. Terminlistenavnet er Romerike Ravens.

Ravnen er svart med metallglans i blålilla eller grønt, og jakter gjerne på glitrende metall. Den opptrer enkeltvis, i par eller flokk. Den er intelligent, oppfatter situasjoner og løser problemer raskt.

Hvorfor kaller vi oss Romerike Ravens?
Blant klubbens medlemmer, styre, spillere og støtteapparat ble det avholdt en avstemming for å bestemme terminlistenavnet. Det var en omforent beslutning og prosess der man besluttet at man skulle søke om å bruke et terminlistenavn som var enklere, lett å huske, og hadde en beskrivelse man kjente seg igjen i. Det kom inn mange forslag der de fleste inneholdt ordet Romerike. Romerike Ravens fikk flest stemmer. Med en beskrivelse som følger: «Ravnen er svart med metallglans i blålilla eller grønt, og jakter gjerne glitrende metall. Den opptrer enkeltvis, i par eller flokk. Den er intelligent, oppfatter situasjoner og løser problemer raskt.»

Å komme sammen er starten.

Å jobbe sammen skaper fremgang.

Å holde sammen skaper suksess.

Vår valgte organisasjon
Valgkomiteen har representanter fra Rælingen HK, Lillestrøm HK, Nit-Hak og Frogner. Komiteen fant gode kandidater til styret som takket ja til å bli med på å utvikle topphåndballprosjektet på Romerike. Kontinuitet sikres gjennom leder Geir Vestrheim. I tillegg består styret av tungvektere som tidligere håndballpresident Karl Arne Johannessen og tidligere leder av NHF Region Øst Odd Granerud. De kvinnelige medlemmene har erfaring som spillere. Nestleder Andrea Ohrvik arbeider til daglig som advokat, Leila Laksiri med HR, og varamedlem Une Prestholt Johnsen er kjent for sine Mount Everest ekspedisjoner. Dette kan nok komme godt med på reisen som den nye klubben skal ut på.

På klubbens andre ordinære årsmøte etter første driftsår (29.mars 2022), ble klubbens lover endret og styret utvidet med to medlemmer. Hæge Fagerhus Asak, tidligere eliteseriespiller og utenlandsproff, samt Per Erik Pedersen som er administrerende direktør i Hesselberg Truck AS, kom inn som nye styremedlemmer.

Romerikes Blad:
Har vært på Mount Everest – nå skal Une (44) hjelpe en ny elitesatsing til himmels: – Jeg har i alle fall lært at man ikke skal gi seg

Romerike Ravens er prestasjonsklubb for Rælingen Håndballklubb, Lillestrøm Håndballklubb, Nit-Hak, Skedsmo Håndballklubb, Frogner IL Håndball, Skjetten Håndball, Raumnes & Årnes og AFSK Håndball. Les mer om vårt partnerklubbsamarbeid.


/ Oppdatert 7.desember 2022 /