Partnerklubber – Ravens

Partnerklubber

Romerike Ravens skal være en utviklingsarena som sikrer lokale talenter utviklingsmuligheter i sitt nærmiljø. Over tid skal det bygges et system for spillerutvikling som er ledende i Norge. Gjennom partnerklubbene skal samarbeid skje opp mot elitelaget og mellom klubbene i systemet. Ved siden av talentutvikling skal dette også skape miljøer der flest mulig er med lengst mulig.

Våre 12 lokale samarbeidsklubber representerer nærmere 4000 håndballspillere. På Romerike er det bosatt 315.000 innbyggere og det er etablert 31 håndballklubber. Potensiale for å videreutvikle og forsterke håndballmiljøet på Romerike er betydelig.

Samarbeidsklubber

Målsetting i de eldste ungdomsklassene er at flest mulig av partnerklubbene kvalifiserer seg til Bring- og Lerøyserien i egen regi. Dersom flere av klubbene ikke har sterke nok årganger til å delta i kvalifisering i egen regi kan de samarbeide om felles lag med påmelding som Romerike Ravens lag.

Artikkel oppdatert 18.april 2024