Årsmøte 21.mars – Ravens

Årsmøte 21.mars

Romerike Topphåndballklubb (RTHK), med terminlistenavn Romerike Ravens, skal gjennomføre ordinært årsmøte tirsdag 21. mars kl 19:00 i kafeteria i Skedsmohallen. Innkalling ble distribuert direkte til medlemmene 13.februar og deretter publisert på hjemmesiden. Alle årsmøtepapirer inkl. beretning fra revisor og kontrollkomite, samt valgkomiteens innstilling er sendt direkte til alle medlemmer før publisering på nett.

Sakliste:

 1. Konstituering
 2. Behandle RTHKs beretning / årsmelding for 2022
 3. Behandle RTHKs regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, samt kontrollutvalgets- og revisors beretning
 4. Behandle innkomne forslag og saker
 5. Fastsette medlemsavgift
 6. Vedta budsjett for 2023
 7. Behandle klubbens organisasjonsplan
 8. Foreta følgende valg
  a. Valg av styre
  b. Valg av kontrollutvalg
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, alternativt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Valg av valgkomité
 9. Engasjere revisor

5 – Budsjett 2023 (er tilsendt medlemmene og er tilgjengelig på årsmøtet)