Årsmøte 25.mars – Ravens

Årsmøte 25.mars

RÆLINGEN HÅNDBALLKLUBB innkaller til ordinært årsmøte onsdag 25. mars kl 18:30 i møtelokalene i Marikollhallen

Sakliste:

  1. Konstituering
  2. Behandle RHKs beretning / årsmelding for 2019
  3. Behandle RHKs regnskap for 2019
  4. Behandle innkomne forslag
  5. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2020-21
  6. Vedta budsjett for 2020
  7. Valg

Alle medlemmer har møte- og forslagsrett til årsmøtet, kun medlemmer over 15 år har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og være styret i hende senest tirsdag 10. mars. Forslag kan sendes på følgende e-post adresser:
daglig-leder@rhk.info
gves2@online.no


For Rælingen HKs styre
Geir Vestrheim
Styreleder