Årsmøte 29.mars – Ravens

Årsmøte 29.mars

Romerike ToppHåndballklubb (Romerike Ravens) skal gjennomføre ordinært årsmøte tirsdag 29. mars kl 18:30 i kafeteria i Skedsmohallen. Innkalling ble distribuert direkte til medlemmene 21.februar og deretter publisert på hjemmesiden

Sakliste:

 1. Konstituering
  a. Godkjenne de fremmøtte representantene
  b. Velge dirigent
  c. Velge referent
  d. Velge to representanter til underskrivelse av protokollen
  e. Godkjenne innkalling
  f. Godkjenne sakliste
  g. Godkjenne forretningsorden
 2. Behandle RTHKs beretning / årsmelding
 3. Behandle RTHKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Endring av idrettslagets lov
 6. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2022-23
 7. Vedta budsjett for 2022
 8. Behandle RTHKs organisasjonsplan
 9. Valg:
  a. Styret med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem
  b. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
  c. Representanter til ting og møter i overliggende organisasjonsledd
  d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
 10. Engasjere revisor