Ekstraordinært årsmøte – Ravens

Ekstraordinært årsmøte

Til alle medlemmer!

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Rælingen Håndballklubb tirsdag 22. oktober 2019, kl.18:30 i møtelokalene i Marikollhallen

Saker til behandling:

1. Godkjenne innkalling og saksliste

2. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Valg av nestleder og kasserer

Med vennlig hilsen
for styret

Geir Vestrheim (sign.)
Styreleder

Rælingen 8. oktober 2019