-En vanskelig beslutning – Ravens

-En vanskelig beslutning

Styret i RHK har brukt de to siste ukene på å vurdere permitteringer. Også i Rælingen påvirkes økonomien i klubben av Covid-19. Klubbstyret har besluttet å permittere de som har krav på dagpenger, mens det store flertallet i spillergruppa skånes da inntektene deres er så lave at de ikke har noen slike rettigheter.

Det er tungt at vi ikke klarer å styre utenom dette. Vi har hatt fokus på de menneskelige sidene hos de berørte, men det hviler også et tungt ansvar for å sikre videre drift.

Geir Vestrheim, styreleder RHK

Tungt ansvar
-Vi visste tidlig at den nødvendige nedstengning av idretten og store deler av samfunnet ville få konsekvenser for oss. Styret har analysert og debattert dette etter beste evne. Det er tungt at vi ikke klarer å styre utenom dette. Vi har hatt fokus på de menneskelige sidene hos de berørte, men det hviler også et tungt ansvar for å sikre videre drift. Det kortsiktige er jo direkte tap av inntekter, mens det store usikre momentet er hvordan situasjonen vil påvirke sponsormarkedet. Mange av våre gode støttespillere er også påvirket av de store endringene i samfunnet, forteller styreleder Geir Vestrheim.

Avtroppende hovedtrener Daniel Birkelund

Ryddig prosess
Styret har besluttet ikke å permittere daglig leder Hanne Morlandstø som arbeider i 40% stilling. I de utfordrende tidene er det viktigere enn noen gang å ha et fungerende kontaktpunkt i klubben. Avtroppende hovedtrener Daniel Birkelund permitteres sammen med andre trenere som har større stillingsprosenter. -Vi visste jo at det var en sjanse for at vi ville bli berørt av dette. Som arbeidstaker føler jeg meg godt behandlet og synes klubben fortjener ros for å håndtere dette på en så ryddig og god måte som er mulig. Slik har de også opptrådt som en god arbeidsgiver hele den perioden jeg har vært en del av klubben. Jeg synes ikke minst at styret skal ha et klapp på skulderen for å ha tatt seg god tid til å komme frem til at dette grepet var nødvendig. Det forteller meg at det ikke har vært en enkel beslutning, og at det er noe de hadde håpet å kunne unngå, sier Daniel Birkelund.

Ane Victoria Ness Mällberg tar over som ny hovedtrener

Jobber gratis
Ane Mällberg tar over som hovedtrener fra 1.juni. Også Mällberg mottok permitteringsvarsel, men hun har meddelt at hun istedenfor frasier seg lønn. -Jeg har fulltidsstilling som lærer og lider ingen nød. Fremover kreves det en stor innsats slik at vi blir best mulig forberedt til Rema 1000-ligaen. For at jeg skal kunne utføre denne oppgaven må jeg være tilgjengelig og utadvendt, så selv om klubben forespeilet delvis permittering, føler jeg at det rette er å jobbe gratis. Det får være mitt bidrag i denne utfordrende tiden, sier Ane Mällberg.

Kapteinsteamet: Frida Haug Hoel, Karina Selland og Karoline Strømberg
Foto: Lima Foto

Spillerne støtter klubben
Prosessen med spillerne startet med et drøftingsmøte på telefon mellom styreleder Vestrheim og kapteinsteamet som består av Karoline Strømberg, Frida Haug Hoel og Karina Selland. -Vi i kapteinsteamet har forståelse for den vanskelige situasjonen som har oppstått, og spillerne er villig til å bidra på den måten som er nødvendig. Vi er også takknemlige for at klubben tar utgangspunkt i en sosial profil på permitteringene, sier Karoline Strømberg på vegne av kapteinsteamet. Spillerne har siden hatt kontakt med daglig leder om den videre prosessen.