Historisk samarbeid – Ravens

Historisk samarbeid

Det største og mest omfattende samarbeidet for å styrke jente- og kvinnehåndballen på Romerike ser dagens lys. Rælingen blir prestasjonsklubb for Nit-Hak og Lillestrøm Håndballklubb. I tillegg blir også Oslo-klubben Furuset en del av samarbeidet.

Flere utviklingsarenaer på vei mot toppen
Klubbene omfatter mer enn 1000 håndballspillere, og har som mål å skape en tydelig elitesatsing der unge håndballspillere skal få flere arenaer å utvikle seg på med Rema 1000-liga laget til Rælingen som spydspiss. Rælingen er også prestasjonsklubb for Furuset og har i tillegg samarbeidslag i ungdomsklassene for både gutter og jenter med lokal forankring.

Det er mange flinke folk og jeg gleder meg til at vi skal utveksle ideer, kompetanse og erfaringer.

Ane Victoria Mällberg

Rælingens hovedtrener Ane Victoria Mällberg mener samarbeidsklubbene har mye å hente fra det gode samarbeidet mellom Rælingen og Nit-Hak de siste to årene. –Vi har lært mye og vil jobbe for å gjøre samarbeidet enda bedre. Konkrete målbare resultater er jo et fint å ha med seg videre. Samarbeidslaget i Lerøyserien har prestert bra og vært en fin arena for spillerutvikling. I tillegg smakte det jo med finale i NM J20. At vi også løfter Sanchu Jeiharan fra Nit-Hak inn i A-stallen er veldig positivt, sier Mällberg.

Med flere klubber vil det kreve at alle er på tilbudssiden og bidrar til at kursen holdes. -Det er veldig positivt med flere klubber inn i samarbeidet. Det er mange flinke folk og jeg gleder meg til at vi skal utveksle ideer, kompetanse og erfaringer. I tillegg blir det supert for spillerne som får mulighet til å være lengre i moderklubbene, og samtidig ha så mange muligheter, både til å være i breddehåndballen og topphåndballen. Dette vil være med å bygge et enda større nettverk, fellesskap og utvikling, både for klubbene, spillere og trenerne, konkluderer Mällberg.

Hovedtrenerne sier litt om samarbeidet. Hør Ane Victoria Mällberg (RHK), Alexander Linløkken Pettersen (Nit-Hak), Stian Nøstdal (Lillestrøm HK) og Ronny Olsen (Furuset)

Samarbeidet har fungert i praksis
Et vellykket samarbeid gjennom to år fornyes. Nit-Haks kvinner spiller i 2.divisjon. Laget ledes av Alexander Linløkken Pettersen og Ellen Bredal Oftedal. Målsetting er på sikt opprykk til 1.divisjon. Rælingen og Nit-Hak samarbeider også om lag i Lerøyserien (J18) og NM J20. –Vi har hatt gode temasamlinger for trenerne og gjennomført treninger på tvers av treningsgruppene i klubbene. Det har også vært motiverende for spillere fra vår klubb å få mulighet til hospitering inn på Rælingens A-lag. Erfaringen de har fått med seg er med på å heve nivået i vår egen treningsgruppe, sier Nit-Haks hovedtrener Alexander Linløkken Pettersen.

NMJ20 laget med spillere og trenere fra RHK og Nit-Hak etter finalen i Oslo-Spektrum der de tok sølvmedalje

Ønsker å skape gode relasjoner
Det har vært dialog mellom Lillestrøm og Rælingen i et par år. Inneværende sesong har klubbene samarbeidet om spiller- og målvaktsakademi.  Dette har vært vellykket og det er intensjoner om en fortsettelse kommende sesong. Nå starter klubbene for første gang et formelt sportslig samarbeid som gjennom en partner/prestasjonsklubbavtale. Lillestrøms satsingsgruppe trenes av Stian Nøstdal. Målsettingen er opprykk til 2.divisjon og kvalifisering til Lerøyserien. Spillerne i Lillestrøm kan også delta for RHKs 2.divisjonslag og i NM J20.
–For oss blir det viktig å skape gode relasjoner mellom trenerne og spillerne i klubbene. Dette blir jo også noe konkret som spillerne i Lillestrøm kan strekke seg etter, det være seg hospitering, kamper eller felles samlinger. Jeg håper vi sammen kan bygge opp jentehåndballen på Romerike, sier Stian Nøstdal

En samarbeidsklubb
Nytt av året er også samarbeid med Furuset. Ronny Olsen er hovedtrener for Oslo-klubbens Bringseriesatsing. Olsen har tidligere bl.a. vært trener i RHK og kjenner klubben godt. For å sikre at Furuset kunne holde satsingen i egen klubb, henvendte de seg til Rælingen, som skal sikre hospiteringsmuligheter og treningssamarbeid.

RHK er en mellomstor klubb i norsk målestokk. Klubben har 26 påmeldte lag i seriespillet, og har i tillegg til samarbeid som omfatter elitenivået løsninger på de yngre ungdomsklassene.  Karsten Müller som er sportslig leder for bredden i Rælingen HK er veldig fornøyd med utviklingen og resultatene av samarbeidsprosjektene med Skjetten de siste årene. –Kommende sesong har vi meldt på fem sammensatte lag (3 lag i J14 og 2 i J15-klassen). Samarbeidet gir oss muligheten til å melde på lag på flere nivå og dermed gir alle spillerne et tilbud som gir utvikling og mestring, forteller Müller.

Arkivbilde: Lillestrøm Topphåndball mot Bækkelaget

På guttesiden har Rælingen i flere år vært lojal partner til Lillestrøm Topphåndball. Gutter som starter med håndball vet at det er der de tilslutt ender opp dersom de satser. For å hindre frafall i sårbare årskull, har Rælingen i noen sesonger samarbeid med Skjetten for å skape store nok treningsgrupper i de yngre ungdomsklassene for gutter. -Vi har hatt tre vellykkete sesonger på guttesiden der vi spilte med sammensatte lag i to aldersklasser. Dette ga begge klubbene mulighet til å tilby og videreutvikle guttehåndballen i sin klubb. G15 som kom ut av dette samarbeidet inngår nå et samarbeid med Fet og Frogner under LTH paraplyen. RHK, Fet og Frogner danner en felles treningsgruppe for G15 og G16 med fem trenere. Gruppen har meldt på fire lag i regionseriene (1 nivå 1 G16, 2 nivå 2 G16, 1 nivå 2 G15) og ett lag i Bring-serien. Også her sikrer samarbeidet et bredt tilbud der alle får utvikling på sitt nivå, kan oppleve mestring og viktigst av alt håndballglede, avslutter Müller.

Hovedtrenerne for lagene i prestasjons- og partnerklubbsamarbeidet. Foran står Ane Victoria Mällberg (RHK). Bak fra venstre: Stian Nøstdal (Lillestrøm HK), Ronny Olsen (Furuset) og Alexander Linløkken Pettersen (Nit-Hak)