Innkalling til årsmøte 14.mars – Ravens

Innkalling til årsmøte 14.mars

Romerike Topphåndballklubb kaller med dette inn til ordinært årsmøte torsdag 14. mars kl 19:00 i kafeteriaen i Skedsmohallen

Sakliste:

 1. Konstituering
 2. Behandle RTHKs beretning / årsmelding for 2023
 3. Behandle RTHKs regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning, samt kontrollutvalgets- og revisors beretning
 4. Behandle innkomne forslag og saker
 5. Fastsette medlemsavgift
 6. Vedta budsjett for 2024
 7. Behandle klubbens organisasjonsplan
 8. Foreta følgende valg
  a. Valg av styre
  b. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, alternativt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  c. Valg av valgkomité
 9. Engasjere revisor
  Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og være styret i hende innen fredag 1. mars. Forslag må inneholde navn på forslagsstiller og begrunnelse for forslaget, og sendes til følgende e-post adresse: post@ravens.no
  Sakspapirer gjøres tilgjengelig på vår web side, www.ravens.no, senest en uke før årsmøtet
  For Romerike topphåndballklubbs styre

Husk neste hjemmekamp søndag 18.februar i Skedsmohallen. Romerike Ravens møter Larvik! DNB sponser kampen -> Link: Hent gratis billetter