Innkalling til årsmøte 2023 – Ravens

Innkalling til årsmøte 2023

Romerike Topphåndballklubb (terminlistenavn Romerike Ravens), kaller med dette inn til ordinært årsmøte tirsdag 21. mars kl 19:00 i kafeteriaen i Skedsmohallen

Sakliste:

 1. Konstituering
 2. Behandle RTHKs beretning / årsmelding for 2022
 3. Behandle RTHKs regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, samt kontrollutvalgets- og revisors beretning
 4. Behandle innkomne forslag og saker
 5. Fastsette medlemsavgift
 6. Vedta budsjett for 2023
 7. Behandle klubbens organisasjonsplan
 8. Foreta følgende valg
  a. Valg av styre
  b. Valg av kontrollutvalg
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, alternativt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Valg av valgkomité
 9. Engasjere revisor

  Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og være styret i hende innen mandag 6. mars. Forslag må inneholde navn på forslagsstiller og begrunnelse for forslaget, og sendes til følgende e-post adresse: post@ravens.no

  For Romerike topphåndballklubbs styre
  Geir Vestrheim
  Styreleder