Lisens uten anmerkning – Ravens
Karina Selland, RHK. Bilde fra Marikollhallen i kvalik mot Sola

Lisens uten anmerkning

Rælingen ble tildelt eliteserielisens uten anmerkning. Eliteserielisensnemda gir i sine bemerkninger klubben honnør for sunn økonomi. Dog stilles det spørsmål til dispensasjonen som ble gitt for å bruke Marikollhallen.

Strengere lisenskrav i vente
Fra og med 31/12-2018 må alle klubber i eliteserien ha positiv egenkapital for å få fornyet lisens for sesongen 2018/19.  I tillegg skal klubbenes hovedtrener ha autorisert trener 4 utdanning. Disse punktene imøtekommer Rælingen Håndballklubb pr. dato. I perioden fram til reglement for sesongen 2019/20 har forbundsstyret angitt økonomi og anlegg som prioriterte områder. Situasjonen rundt anleggssituasjonen i Rælingen er bemerket i tildelingsbrevet for eliteserielisensen. NHF baserer dette på informasjon mottatt (red. anm: fra media), og fremfører at det er tvil rundt gjeldende vedtak som har gitt dispensasjon.

Til Romerikes Blad kommenterer varaordfører Heidi Finstad som også er leder av planutvalget at hun er litt forundret over håndballforbundets skepsis. -Man ønsker å få til en hallløsning i Rælingen. Jeg oppfatter at både politikerne og kommunen er positive til det. RHKs leder Geir Vestrheim sier at flytteplaner for elitehåndballen ut av kommunen er lagt på is. -Vår forståelse er at vi kan spille i Rælingen kommune også neste sesong. Vi er betingede optimister, sier Vestrheim til RB.