Ny nedstenging. Topphåndball ikke på unntakslisten – Ravens

Ny nedstenging. Topphåndball ikke på unntakslisten

Etter at myndighetene innførte strengere tiltak i Oslo, Viken og noen kommuner i Vestfold og Telemark, har det vært usikkerhet rundt trening for toppidretten i disse kommunene. Da det ikke var noen tilgjengelig informasjon tirsdag ettermiddag ble Rælingens treninger avlyst denne dagen.

Tirsdag kveld sendte NHF ut informasjon til klubbene. Her stod det blant annet:
Det er ikke beskrevet noe unntak for toppidretten i forskriftens tiltak 5A, slik det er i forskriftens 5B. Dette tilsier at toppidretten ikke har unntak fra forbudet mot organisert trening. I Oslo kommune er det opplyst på kommunens hjemmesider at toppidretten følger nasjonale retningslinjer, men det er også informert om at alle idrettshaller vil være stengt. Dette har ført til tvil om hva som gjelder i disse kommunene og NHF har via NIF i dag forsøkt å få avklaring på dette fra myndighetene. Det har foreløpig ikke lykkes å få endelig avklaring, og vi vil oppdatere klubbene så fort dette foreligger. Inntil videre er vår anbefaling at klubbene i de berørte kommunene innstiller organisert trening.

Hva som blir avklaringen på treningsmulighetene for klubber tilhørende kommuner med strengere tiltak vil kunne påvirke planene og scenariene for sesongavslutningen. NHF har som mål å invitere klubbene til informasjonsmøte mandag 22.mars. På møtet vil valgt modell for sesongavslutningen være tema.

Det er fortsatt ikke åpnet for treningskamper nasjonalt. Tidligst oppstart for kampaktivitet med informasjon som nå foreligger er onsdag 14.april, uavhengig av hvordan sesongavslutningen blir besluttet gjennomført. Kamper i terminlistene som fortsatt er berammet med dato vil bli satt som utsatt uten angitt dato og tidspunkt.