Pausen skal brukes godt! – Ravens

Pausen skal brukes godt!

Etter opprykket har høsten gitt stor belastning på flere av spillerne. Treningsmengden har økt, intensiteten og kampsituasjonene er tøffere.

Pausen kommer beleilig i følge Rælingens fysioterapaut Ida Vambeset. – Håndball er en kontaktsport der spillerne lett kommer i situasjoner det kan forekomme skader. Vi har flere spillere som har behov for restitusjon og alternativ trening. I tillegg skal Christina O’Sullivan operere meniskskade 1.desember, forteller Ida.

Rælingens trenerteam har i en årrekke hatt økt fokus på styrke og skadeforebyggende trening. Ida Vambeset har gått veldig godt inn i rollen der hun har ansvar for basis- og individuell styrketrening, akuttbehandling, samt koordinering av skadebehandling. – Jeg er på to halløkter i uka, på alle kamper og er tilgjengelig for jentene 7 dager i uka om nødvendig. Å jobbe tett med støtteapparatet, trenerne og spillerne er både spennende, utfordrende og lærerikt.

Spillerne i klubben jobber mot definerte prestasjonsmål i forhold til sine roller og spillerposisjon. Også det fysiske er definert. – Jentene har satt sine egne fysiske målsettinger. Basert på disse har jeg laget individuelle treningsprogrammer som hensyntar dette, samt eventuell skadesituasjon. Den gode tilbakemeldingskulturen i laget er fin å ha når månedlige rapporteringer skal gjøres fra spillerne, sier den entusiastiske fysioterapauten som gleder seg til «oppkjøringen» i desember

Rælingen har også en samarbeidsavtale med Nemus Lillestrøm som jobber tett med Ida Vambeset