Ravens tildelt elitelisens i grønn kategori – Ravens

Ravens tildelt elitelisens i grønn kategori

Elitelisensnemda (ELN) i Norges Håndballforbund har behandlet innsendt dokumentasjon for Elitelisens. Romerike Ravens tildeles elitelisens i grønn kategori for spill i REMA 1000-ligaen kvinner for sesongen 2023/24.

Tidligere søkte klubbene om Elitelisens hvert år. Nå beholder klubbene lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. Rykker de ned til 2. divisjon blir de automatisk fratatt lisens, da ordningen bare omfatter lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

Elitelisens i grønn kategori (sammendrag kommentar fra ELN):
Per 31.12.2022 hadde klubben en positiv egenkapital på kr 942 814,-. Klubben har ingen vesentlige avvik på punkter i elitelisensreglementet. Skedsmohallen er godkjent iht. Arenakrav for Eliteserie og 1. divisjon per 12.11.2021.
Det forutsettes at klubben følger opp de pålegg, inklusive møter, som framkommer som følge av klubbens lisensstatus.

ELN bemerker i tillegg følgende:
• Resultatet for 2022 viser et overskudd på kr 2 897,- som styrker klubbens egenkapital tilsvarende.
• Budsjettet for 2023 legger opp til vekst fra 2022, og går omtrent i null. Klubben har ok egenkapital og tåler eventuelle negative økonomiske avvik innenfor det som kan forventes. Økonomien er likevel liten og relativt sårbar, men klubben virker å bygge og utvikle seg i små fornuftige steg. Likviditeten i klubben er god.
• Innlevert handlingsplan er grundig og god, og klubben har vist at den følger opp handlingsplanen gjennom året.
• Klubbens rapportering til elitelisensnemnda har gjennom det siste året vært grundig og i henhold til aktuelle frister.
• ELN vil gi klubben honnør for utviklingen til nå.

ELN informerer: Med hensyn til media vil NHF opplyse om klubbens lisensstatus og gi en samlet økonomisk statusframstilling etter at samtlige klubber er tildelt sin lisens.

NHF vil på forespørsel fra media opplyse om den enkelte klubbs regnskapstall eller økonomiske situasjon slik disse er presentert i klubbens årsregnskap.

Ut over dette må hver enkelt klubb gi kommentarer i den grad klubben ønsker det