Samarbeid skal skape utvikling på Romerike – Ravens
Alexander Linløkken Pettersen (Nit/hak) og Daniel Birkelund (Rælingen)

Samarbeid skal skape utvikling på Romerike

Prestasjon- og partnerklubbavtaler har vokst frem som samarbeidsform mellom klubbene i Norge de siste årene. Målsettingen har vært å styrke elitesatsingen samtidig som spillere i partnerklubber får mulighet til deltakelse på høyere nivåer uten at bytte av klubb nødvendigvis må gjøres.

Flere utviklingsarenaer
Rælingen har inngått partnerklubbsamarbeid med Nit/Hak som skal strekke seg over en 2-årsperiode med intensjon om forlengelse. Nittedalklubben har vært en av Norges mest suksessfulle klubber i J18-klassen de siste årene, og gikk helt til topps i den landsdekkende Lerøyserien i både 16/17 og 17/18 sesongen. Med RHK sitt A-lag i eliteserien, Nit/Hak og RHK rekrutt i 2.divisjon blir det samlet et stort og godt sportslig tilbud på seniornivå. Flertallet av spillerne er unge, og det er behov for flere utviklings-arenaer for mange av spillerne. Både RHK og Nit/Hak har som mål å kvalifisere seg til Lerøyserien med egne lag, men gjennom samarbeidsavtalen står de sammen om NM J20 og elitelaget til Rælingen.

Lerøyserien J18

2017/18

2016/17

2015/16

Nit/Hak

Nr.1

Nr.1

Nr.6

Rælingen

Ikke kvalifisert

Nr.4

Nr.5


Har manglet langsiktighet
Nit/Hak har utviklet mange landslagsspillere de siste årene. Stine Bredal Oftedal og hennes lillesøster Hanna er de mest kjente. Disse jentene måtte i ung alder søke seg ut fra Romerike for å nå sine utviklingsmål. På ungdoms- og juniornivå har flere Rælingenspillere vært på landslaget, men ingen har foreløpig tatt steget opp på høyeste nivå. Begge klubber ønsker nå å tilrettelegge for at flere fremtidige profilere kan bli lengre på Romerike.

Mange partnerklubbavtaler har vært etablert for kortsiktig å redde enkeltlag. Samarbeidsforholdene har ofte ikke hatt eierskap eller vært lagt til grunn gjennom strategiske grep av de involverte klubbene. Det nye partnerskapet mellom Rælingen og Nit/Hak er basert på klubbledelsene sine vurderinger om et mer forutsigbart og langsiktig samarbeid.

Klubbene enige om en tydelig avtale
RHKs hovedtrener Daniel Birkelund skal samarbeide med rekrutt-trenerne i egen klubb og Nit/Haks trenertream, Alexander Linløkken Pettersen og Ellen Bredal Oftedal. Birkelund skal delta på enkelttreninger i rekruttgruppene, hvor trenerteamene også kan melde inn aktuelle kandidater for hospitering med elitelaget. I tillegg ligger det i kortene at også Michael O’Sullivan kan bli en ressurs i dette samarbeidet.

Rælingens hovedtrener er fornøyd med at samarbeidsavtalen er tydelig. -I Rælingen har vi som mål å utvikle landslagsspillere samtidig som vi skal ta nye steg med elitelaget. Internt i klubben er prioriteringene avklart i forhold til at all aktivitet som foregår på nivået under A-laget skal skape gode utviklings-arenaer og fremtidige elitespillere. Også i avtalen med Nit/Hak er dette tydelig nedfelt, sier Birkelund.

Alexander Linløkken Pettersen er ny hovedtrener i Nit/Hak. 27 åringen ser for seg positive synergier i samarbeidet med Rælingen. -Trenerteamet deres er svært kunnskapsrikt, som gjør at vi med dette samarbeidet kan jobbe langsiktig med å utvikle toppspillere på Romerike. Kommende sesong blir det fokus på å utvikle enkeltutøveres ferdigheter slik at de i første omgang kan etablere seg på 2.divisjonsnivå. I Nit/Hak forventer vi at Lerøyserien blir tøff, så målet blir først og fremst å kvalifisere seg, sier Pettersen.

Er det mulig å samle Romerike?
Tettheten av klubber er stor på Romerike. Flere lag har kvalifisert seg til nasjonalt seriespill i 16- og 18 årsklassene de siste årene. Med så mange lokale talenter har Romerike likevel ikke klart å hevde seg som medaljekandidat på seniornivå. –Hver klubb har ofte hatt nok med sitt, og særlig vært preget av egne agendaer på juniornivå. Det er bra, men engasjementet må strekke seg lengre dersom Romerike skal bli en faktor på seniornivå, sier RHKs sportssjef Svein H. Strømberg. Samarbeidet med Nit/Hak er den første byggesteinen i Rælingens visjon om å skape en klubb som favner flere, men sportsjefen åpner ikke døren for alle uten videre. –Det er krevende å samarbeide, og viktig å ha noen forventningsavklaringer. Slik vår organisasjon er i dag har vi ikke ressurser til å følge opp mange klubber i tillegg til forpliktelsene som ligger i vårt eget hus. Skal man være med må man også være villig til å bidra. Kanskje klarer vi å lande gode samarbeidsformer med en eller to klubber til i løpet av året som kommer, men det er helt avgjørende at vi får en praktisk form som fungerer med Nit/Hak før vi tar steget videre, avslutter Strømberg.

FAKTA:

  • Oversikt over partnerklubbavtaler i norsk håndball
  • Alle spillere eldre enn 16 år med medlemskap i Rælingen HK kan delta på eliteserie- og 2.divisjonslaget. Spillere i alderen 16-18 år kan delta på klubbens J18 regionserie og Lerøylag. Spillere i alderen 16-20 år kan delta i NM J20 i egen klubb.
  • Alle spillere eldre enn 16 år med medlemskap i Nit/Hak kan delta på eliteserielaget til RHK, samt seniorlag i egen klubb som spiller i 2.divisjon. Spillere i alderen 16-20 år kan delta på RHKs lag i NM J20. Spillere i alderen 16-18 år kan delta i J18 regionserie og Lerøyserie for Nit/Hak.