Myrdahl og Sveen – Ravens

Myrdahl og Sveen tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Myrdahl og Sveen fremstår i dag som en mellomstor aktør i bransjen. Revisjon er vårt hovedsatsingsområde og har vært vår viktigste tjeneste i over 30 år.

Myrdahl og Sveen har siden starten hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning og personlig kontakt.

Myrdahl og Sveen AS er fra 1. januar 2020 blitt assosiert medlem i Revisorgruppen. Revisorgruppen er et nettverk av frittstående revisjonsfirmaer. Dette gir Myrdahl og Sveen AS tilgang til et godt faglig samarbeid, samtidig som vi vil fortsette som et eget selvstendig revisjonsfirma.

Myrdahl og Sveen er medlem av Den norske Revisorforening.

Navn:
Myrdahl og Sveen
Adresse:
Støperiveien 26
Postnr/sted
2010 Strømmen
Tlf
63 89 46 60