Strømbergs AS – Ravens

Fremtiden er avhengig av at vi er mer bevisste på å redusere avfallsmengden. Vi har de siste 20 år hjulpet bedrifter, institusjoner, borettslag og kommuner med skreddersydde produkter for å håndtere avfallet og skape ombruksløsninger.

Historien
Strømbergs AS ble etablert i 1996. Firmaets eiere har røtter innenfor plastproduksjon tilbake til 1946. Plasthistorien startet med selskapet Svein Strømberg & Co AS som ble grunnlagt i 1941. Fem år senere startet plasteventyret.

På 50-tallet stod forbrukermarkedet i fokus, med mange nye husholdnings- og leketøysartikler med bl.a Lego. 1960-årene ble preget av mulighetene i industri og varehandel. Plastkasser til øl- og mineralvann ble levert både nasjonalt og eksportert til mange land. I 1972 rundet man en ny milepæl, da man produserte den første sprøytestøpte europallen i plast i Nord-Europa. Så kom olje- og råvarekrisen som ga flere norske plastprodusenter betydelige problemer. Selskapet ble som følge av dette overtatt av Dyno industrier som senere utviklet seg til å bli en betydelig produsent av plastprodukter innenfor materialhåndtering på Europeisk nivå.

Historisk filmklipp fra 70-tallet (eksternlink Skedsmo 1970)

I 1977 startet Per S. Strømberg et nytt selskap hvor plastfiskekasser (Pers Box) var eneste hovedprodukt. Man utviklet sukesesskonseptet «Quality Fish Handling from Scandinavia», et samarbeid mellom Norsk, Islandsk og Dansk industri som leverte totalløsninger for håndtering av PersBox. Det ble også tegnet lisensavtaler med produsenter på Island, i Chile og Polen. I 1989 ble selskapet fusjonert inn i Dyno Industrier. De påfølgende syv årene arbeidet Per S. Strømberg med et nytt konsept for en sammenleggbar plastkasse, FoldBox, beregnet for den økende norske lakseeksporten.

I 1996 ble Strømbergs AS etablert, som også overtok rettighetene til FoldBox. Selskapet har utviklet flere egne produkter og i kombinasjon med import fra betydelige Europeiske produsenter leveres det i dag produkter innenfor både materialhåndtering- og kildesortering. I februar 2020 ble «plast» formelt fjernet fra selskapsnavnet, dette som følge av en omprofilering som har strukket seg over flere år. Endringen ble besluttet da selskapet ikke lenger kun har produkter av plastmaterialer i programmet, og har fått sterkt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.

Materialhåndteringsproduktene er i hovedsak basert på lastebærere som kan brukes om igjen og ha en levetid på flere år. Flere konsepter har sett dagens lys og markedet synes modent for å ta i bruk løsninger som i større grad erstatter engangsløsninger.

Økt miljøfokus har også skapt utvikling av et betydelig program innenfor kildesorteringsprodukter. Både offentlig og privat sektor har gjennom bl.a. reguleringer for hvordan avfall skal kildesorteres og behandles etterspurt nye og bedre løsninger. Gode eksempler på dette kan være undergrunnsløsninger for bedre estetikk og mer effektiv tømming og håndtering, samt tilhørende teknologiske løsninger.

På selskapets hjemmeside kan du lese om hele historien, samt se hvilke produktløsninger som tilbys.

Navn:
Strømbergs AS
Adresse:
Stallbakken 7
Postnr/sted
2005 Rælingen
Tlf
64 80 29 00