Strømmen Sparebank – Ravens

For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med deg hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Vi hjelper deg å realisere dine planer og mål. Våre dyktige rådgivere har lokalkunnskap og kan tilby personlig økonomisk rådgivning. Vi skal være en bank du kan stole på – både i dag og i fremtiden!

Inngang nærbilde

Bankens historie

Strømmen Sparebank er en selvstendig bank som ble opprettet i 1921. Bankens første kontor var i Strømmen Trævarefabriks arbeiderlokale. I løpet av de 2 timene den første fredagskvelden banken hadde åpent, ble det innbetalt kr 14.515,- hvorav kr 11.400,- var grunnfondsbevis og ordinære spareinnskudd kr 3 115,-.

Begynnelsen var beskjeden, men man var allikevel fornøyd.
Erling Wethal ble bankens første funksjonær, i det han ble ansatt som kasserer og bokholder den 3. november 1921. I de første årene etter åpningen var det jevn stigning i innskuddene. Fra 1926-1934 var det en stagnasjon. Bankens eget fond steg imidlertid hele tiden.Ved utgangen av tiårsperioden 1931 hadde banken opparbeidet sitt eget fond til kr 33.586 og hadde en forvaltning på kr 255.234. Så trange og pengeknappe år som denne perioden var, må det sies at Strømmen Sparebank hadde forvaltet klokt og forsiktig, som det het den gang.
De første årene var banken oppe hver fredag kveld. Pengeskap, bankens bøker og papirer måtte oppbevares hjemme hos kassereren. Hver fredag kveld måtte han pakke de nødvendigste bøker etc i en koffert, ta denne på nakken og dra til Trævarefabrikkens lokale. Trafikken i banken økte og i 1931 flyttet banken til Eiendommen Høidal som i dag er Strømsveien 81. Banken utvidet samtidig til å ha åpent to ganger i uken, henholdsvis tirsdag og fredag fra kl 17-19.Etter hvert ønsket man at banken skulle få sitt eget banklokale og i 1935 ble det kjøpt tomt i Strømsveien 65. Det nye bankbygget sto ferdig allerede året etter. På styremøte den 15.desember 1936 ble det besluttet at banken skulle flytte til sine nye lokaler mellom jul og nyttår. Fra 1. januar 1937 åpnet banken, da også med formiddags ekspedering. Inntektene var for beskjedne til at en kunne ansette noen på full dag.
I 1938 ble det besluttet å gå over til daglig drift, hvilket ble godkjent på forstanderskapsmøte den 3. mars 1939. Sigvald Hovelsrud og Einar Fremstad ble da fast ansatt. I 1956 ble ekspedisjonslokalet for lite og det ble besluttet å bygge på bankbygningen med 50 m2, samtidig som de gamle rommene ble modernisert. En videre utvidelse gikk man til i 1963, da kjellerlokalet under nybygget ble innredet med spiserom for funksjonærene og møtelokale. I 1966 ble det besluttet å oppføre et forretningsbygg på den resterende del av tomten mot Strømsveien. Men først ønsket man et makeskifte med naboen, Samfundsbygningen A/S. Dette støtte på visse vanskeligheter, og først i 1969 var makeskiftet i orden.

Det nye bygget skulle bli på 234m2 fordelt på to etasjer. I august 1971 kom endelig meldingen om at byggetillatelse var gitt. Året etter, den 27. februar, ble bankens første minibank installert. Selvbetjening var kommet for å bli.
Strømmen Sparebank har mottatt befolkningsens sparemidler og forvaltet dem på særdeles forsiktig og skjønnsom måte, står det i bankens jubileumsskrift, og det fortsetter. Samtidig har banken disponert midlene til beste for stedet og befolkningen. Boligbyggingen, arbeids og næringsliv og kommunale tiltak har fått bankens støtte så langt den har formådd. En av de største årsakene til bankens fremgang har nok vært låntakernes gode betalingsmoral. I løpet av de første femti år har ikke banken behøvd å la noen eiendom gå til tvangsauksjon. I 1975 opprettet Strømmen Sparebank filial på Skjetten. Denne fikk leve fram til 1999. Da hadde ny teknologi som ga kundene nye og enklere muligheter for selvbetjening samt en lønnsomhetvurdering av driften kombinert med at det var relativt kort vei til hovedkontoret på Strømmen veid så tungt på vektskålen at banken vedtok å nedlegge filialen. Ikke alle var like fornøyde med nedleggelsen, men protestene var allikevel bare minimale. 1. januar 2000 ble Strømmen Sparebank medeier i Terra Gruppen A/S, nå i 2013 skiftet navn til Eika Alliansen, et strategisk samarbeid mellom mange andre frittstående sparebanker fordelt over hele landet. På grunn av denne beslutningen og bankens egen policy fremstår Strømmen Sparebank i dag som et moderne finanshus som kan tilby alle finansielle tjenester som forsikring, fond, aksje -kjøp/salg, innskudd, utlån for å nevne noe.

Navn:
Strømmen Sparebank
Adresse:
Støperiveien 40
Postnr/sted
2010 Strømmen
Tlf
64 84 52 50