Tildelt eliteserielisens. Kan bety splitting av elite og bredde – Ravens

Tildelt eliteserielisens. Kan bety splitting av elite og bredde

Etter tildeling av elitserielisens for sesongen 2020-21 kan det være slutt for eliteseriespill i Rælingen.

Ikke godkjente haller i Rælingen kommune
Rælingen HK har de siste åtte sesongene vært blant landets 24 beste håndballag for kvinner. Nå kan håndball på dette nivået være historie i kommunen. Ved tildeling av eliteserielisens for sesongen 2020-21 har klubben fått klar beskjed om at spill i Rælingen kommunes haller ikke er forenelig med spill i toppen av det norske seriesystemet. Vi har ikke fått forlenget dispensasjon for Marikollhallen, og kommende sesong vil alle helgekamper gå i Skedsmohallen. Kun onsdagskamper, totalt fire stykker, vil bli spilt i Marikollhallen. -Denne delingen av hjemmehall skyldes utelukkende at Lillestrøm kommune ikke vil «ofre» totalt 12 treningstimer en hverdagskveld, og forbundet derfor ikke så noen annen løsning, sier Geir Vestrheim, styreleder i RHK. 

Sesongen 2019/20 spilte Rælingen alle sine hjemmekamper i Marikollhallen. Bilde fra oppgjøret mot Volda 2.februar 2020

Skedsmohallen brukes i helgekampene
Styrelederen sier han har stor forståelse for vedtaket om hverdager fra Lillestrøm kommune sin side, samtidig som han er meget fornøyd med fleksibiliteten kommunen har vist med helgekamper. -Lillestrøm kommune har vært imøtekommende og uttrykt et ønske om toppseriespill i Skedsmohallen, fortsetter Vestrheim. Men til tross for at smidigheten fra Lillestrøm kommune sikret Rælingen eliteserielisens, er det flere skjær i sjøen. I vedtaket fra eliteserienemda går det helt tydelig frem at det ikke er aktuelt å gi dispensasjon for noen flere kamper utover de fire som det allerede er gitt dispensasjon for. -Det betyr at hvis noen av våre motstandere får E-cup kamper, og må flytte sine helgekamper mot oss (som bortelag) til en hverdag, står vi uten hall. Det samme gjelder om vi skulle ta oss til en NM-semifinale eller semifinale/finale i sluttspillet. Disse kampene kan ikke avvikles i Marikollhallen, og det kan heller ikke kamper som skal sendes på TV2 Sport. Så vi har fortsatt en jobb å gjøre innen 12. august for å sikre reservehall til disse kampene, forteller Vestrheim.

Bilde fra kamp mot Vipers i Skedsmohallen 30.januar 2019. Den siste gangen RHK spilte i Skedsmohallen var mot Skrim Kongsberg i desember 2019

Mulig løsning forkastet
Rælingens styreleder er heller ikke fornøyd med de prosesser som har foregått i Rælingen kommune. Håndballklubben har i forbindelse med planlegging av nye Fjerdingby skole i flere år forsøkt å komme i dialog med politikere og administrasjon i kommunen for å få til en løsning som kan tilfredsstille NHFs krav. -Denne saken er det skrevet masse om allerede, og vi ser ingen grunn til å gjenta det her, men allerede tidlig i planleggingsprosessen for nye Fjerdingby skole sendte vi et forslag om noe mer uttak av masse som kunne ha gitt plass til et tribuneanlegg. Dette kunne tilfredsstilt kravene fra forbundet, men vi fikk aldri et konkret og klart svar fra kommunen på denne henvendelsen. Når vi nå ser fra sakspapirene til siste kommunestyremøte at både skole og hall er rotert i forhold til det utkastet vi en gang fikk se, går luften litt ut av oss. Den nye plasseringen kunne trolig forenklet en slik løsning, avslutter Vestrheim.

Geir Vestrheim, styreleder i Rælingen Håndballklubb

Blir det splitting av elite og bredde?
Redaksjonen er kjent med at det på årsmøtet førstkommende torsdag kommer et forslag fra styret om å utrede muligheter for, og konsekvenser av, en splitting av breddeidretten og elitesatsingen i RHK. Forslaget springer frem av det faktum at RHK må «flytte» til Lillestrøm for å sikre tilgang til en sårt tiltrengt hall som tilfredsstiller forbundets krav. -Om det skulle ende med en slik deling vil det for oss være et stort nederlag, men med manglende vilje blant kommunens politikere til å finne løsninger kan det absolutt bli en realitet. Rælingen HK har stor forståelse for de vanskelige avgjørelsene våre lokalpolitikere tar hver dag, men fra å bli lovet å tas med i en prosess til ikke å høre et ord fra hverken politikere eller administrasjon gjør det vanskelig å være en aktiv medspiller. RHKs forslag var å bygge ut Marikollhallen for å få plass til et tribuneanlegg. Det er politikerne selv som har lansert oppfatningen av at RHK har bedt om ny hall, to baneflater og fullt tribuneanlegg. Når det nå uansett ikke ser ut til å være en realiserbar løsning på hallspørsmålet innenfor de tidsrammer NHF kan akseptere, er kanskje en splitting av bredde og elite en nødvendig vei å gå, stiller Vestrheim seg et stort spørsmål om.