Årsmøte 14.mars – Ravens

Årsmøte 14.mars

Romerike topphåndballklubb avholder sitt årsmøte torsdag 14. mars 2024 kl.19:00 i Skedsmohallen (kafeteria)

Konstituering
a. Godkjenne de fremmøtte representantene
b. Velge dirigent
c. Velge referent
d. Velge to representanter til underskrivelse av protokollen
e. Godkjenne innkalling
f. Godkjenne sakliste
g. Godkjenne forretningsorden

 1. Behandle RTHKs beretning / årsmelding
 2. Behandle RTHKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette medlemsavgift for sesongen 2024-25
 5. Vedta budsjett for 2024
 6. Behandle RTHKs organisasjonsplan
 7. Valg:
  a. Styret med leder og to styremedlemmer – velges for to år. Leder velges separat
  b. Representanter til ting og møter i overliggende organisasjonsledd
  c. Valgkomité med to medlemmer – velges for to år.
 8. Engasjere revisor