Tildelt elitelisens i grønn kategori – Ravens

Tildelt elitelisens i grønn kategori

Romerike Ravens ble tildelt lisens i gul kategori i forbindelse med oppstarten i 2021. Etter årets behandling av Elitelisensnemda (ELN) har klubben nå rykket opp til grønn kategori for sesongen 2022/23.

Ordningen omfatter lag i Rema 1000-ligaen og 1.divisjon. Tidligere søkte klubbene om Elitelisens hvert år. Nå beholder klubbene lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles.

Elitelisens i grønn kategori (sammendrag kommentar fra ELN):

• Arenagodkjenning. Skedsmohallen er godkjent.

• Det forutsettes at klubben følger opp de pålegg, inklusive møter, som framkommer som følge av klubbens lisensstatus.

ELN bemerker følgende:

• Et årsresultat på kr 329′ styrker EK tilsvarende.

• Budsjettet for 2022 legger opp til en økning av både inntekts- og kostnadssiden og skal gi et positivt resultat med liten margin.

• Innlevert handlingsplan er ok.

• Klubben fikk gul kategori som nystiftet, men har levert god dokumentasjon og utvikling som gjør at klubben gis grønn kategori for kommende sesong.

ELN informerer: Med hensyn til media vil NHF opplyse om klubbens lisensstatus og gi en samlet økonomisk statusframstilling etter at samtlige klubber er tildelt sin lisens.

Link (ekstern) NHF oversikt over status på tildeling av elitelisens og kategorier

NHF vil på forespørsel fra media opplyse om den enkelte klubbs regnskapstall eller økonomiske situasjon slik disse er presentert i klubbens årsregnskap.

Ut over dette må hver enkelt klubb gi kommentarer i den grad klubben ønsker det