Den nye eliteklubben med spennende ledelse – Ravens

Den nye eliteklubben med spennende ledelse

Etter flere år med usikkerhet rundt politiske vedtak om utvidelse av hallkapasiteten i Rælingen kommune, er det nå ingen annen utvei enn å flytte elitedelen til Lillestrøm kommune. Her kan laget fortsette sin aktivitet og beholde eliteserielisensen.

Den nye eliteklubben blir formelt en realitet etter at Rælingen Håndballklubb har behandlet forslag om splitting av bredde og elite på årsmøtet i mars måned. Deretter vil eliteklubben avholde sitt første årsmøte. RHK vil beholde rekruttlaget som spiller i 2.divisjon. En eventuell nedstemming av forslaget betyr at laget må spille sine kamper i en godkjent tilgjengelig arena i Oslo eller Viken uten fast hjemmebane.

Prosessen rundt splitting startet på årsmøtet i juni 2020. Da ble det vedtatt at styret i klubben skulle opprette en arbeidsgruppe for å se på konsekvenser, løsninger og muligheter ved en splitting. Arbeidsgruppa sendte sin anbefaling til klubbstyret i januar måned. Styret anbefalte splitting og at stiftelse av ny eliteklubb ble gjort snarest mulig slik at tidsfrister kunne overholdes.

Arkivsak: Melding fra styret i Rælingen Håndballklubb 2.februar 2021

Den 10.februar avholdt Romerike Topphåndballklubb sitt stiftelsesmøte. Nye regler for valg av navn gjeldende fra 1.januar 2021 vedtatt av Norges Idrettsforbund satte føringer for navnevalget. Det foreligger en mulighet for å benytte et annet navn på klubben i terminlistene. Dette må godkjennes av Norges Håndballforbund.

Romerikes Blad:
Har vært på Mount Everest – nå skal Une (44) hjelpe en ny elitesatsing til himmels: – Jeg har i alle fall lært at man ikke skal gi seg

Valgkomiteen, med representanter fra RHK, Lillestrøm HK, Nit-Hak og Frogner, klarte på en uke å sette sammen et styre som etter deres mening vil være meget godt i klubbens første driftsår. Kontinuitet sikres gjennom leder Geir Vestrheim. I tillegg består styret av tungvektere som tidligere håndballpresident Karl Arne Johannessen og tidligere leder av NHF Region Øst Odd Granerud. De kvinnelige medlemmene har erfaring som spillere. Nestleder Andrea Ohrvik arbeider til daglig som advokat, Leila Laksiri med HR, og varamedlem Une Prestholt Johnsen er kjent for sine Mount Everest ekspedisjoner. Dette kan nok komme godt med på reisen som den nye klubben skal ut på.

Følgende personer ble valgt:

Klubbstyret

Leder:
Geir Vestrheim
Tidligere leder i Rælingen Håndballklubb
Nestleder:
Andrea Kjølen Ohrvik
Tidligere spiller i RHK med eliteserieerfaring
Styremedlem:
Odd Granerud
Tidligere leder av Lillestrøm HK og NHF Region Øst
Styremedlem: Leila LaksiriTidligere spiller i RHK med eliteserieerfaring
Styremedlem:
Karl Arne Johannesen
Tidligere håndballpresident
Varamedlem:
Une Prestholt-Johnsen
Tidligere spiller i RHK

Kontrollutvalg
Leder:                  Sissel Johansen
Medlem:             Michael Fr. Strømberg
Varamedlem:    Hege Søtvik Sørflø

Valgkomite
Leder:                  Svein H. Strømberg
Medlem:             Lars Erik Aas
Medlem:             Sjur Mørk
Varamedlem:    Frithjof Laupsa