Nye regler gir høyere tempo og straff for skudd i hodet på målvakt – Ravens

Nye regler gir høyere tempo og straff for skudd i hodet på målvakt

Etter prøveperiode og evaluering vil det fra kommende sesong komme endringer i regelverket som vil påvirke spillet. Det endelige forslaget ble lagt fram og godkjent av IHF-kongressen i november 2021. Reglene blir nøyaktig presisert for dommere og trenere i de to øverste divisjonene. Nedenfor et sammendrag:

Passivt spill
Regelen vil være lik som nå, men antall pasninger reduseres etter forvarselstegnet er vist. Maksimalt fire pasninger vil nå være tillatt. Dommerne kan blåse passivt før femte pasning er mottatt, også uten å vise forvarselstegnet. Endringen krever at dommerne blir mer observante på taktiske forseelser og er veldig presise på når tellingen starter.

Skudd i hodet på målvakt
Når et skudd fra en spiller som uhindret, i åpent spill, treffer målvakt i hodet, gir dette en straff på utvisning i to minutter. Hodet må være første kontaktpunkt for ballen, og gjelder ikke dersom målvakt beveger hodet i retning av ballen i forsøk på å redde ballen. Dersom målvakt forsøker å villede dommerne for å framprovosere bestrafning (f.eks. etter at ballen har truffet brystet først), skal målvakten bestraffes.

Regelen gjelder ikke dersom em forseelse gjøres mot skytteren under skuddavviklingen. Dersom en forseelse gjøres av skytteren gjelder de samme kriteriene; ingen forsvarer kan være mellom skytter og målvakt. Regelen gjelder heller ikke dersom ballen først har vært i stolpe og/eller gulvet.

De samme kriteriene gjelder for 7-meterkast og direkte frikast i hodet på målvakt eller forsvarer. I slike tilfeller vil avgjørelsen være et direkte rødt kort.

Større avkastfelt
Avkastfeltet er obligatorisk for IHFs konkurranser og profesjonelle ligaer for seniorer. Bruker av det er frivillig i konkurranser arrangert av kontinentale og nasjonale forbund. Fra kommende sesong økes avkastfeltet til en diameter på 4 meter. Feltet skal være en annen farge enn spillefeltet eller en oppmerket sirkel. Konsekvens blir trolig høyere tempo og større risiko for lag som velger å bytte spillere mellom angrep og forsvar.

Avkastet kan tas i alle retninger fra avkastfeltet etterfulgt av fløytesignal og må utføres innen tre sekunder. Fløytesignalet kan gis når ballen er innenfor avkastfeltet og kasteren har minst en fot i avkastfeltet. Kasteren har ikke lov til å krysse avkastfelt-linjen med noen kroppsdel før avkastet er utført. Kasteren har lov til fritt å bevege seg innenfor avkastfeltet, men han har ikke lov til å sprette ballen etter fløytesignalet. Utførelsen kan bli gjort løpende. Det er ikke lov til å hoppe under utførelsen av avkastet. Avkastet er utført når enten ballen har forlatt hånda til kasteren og har fullstendig krysset avkastfelt-linjen eller ballen er kastet til en medspiller inne i avkastfeltet og den er blitt berørt eller kontrollert av denne. Det er ikke tillat for kasterens medspillere å krysse midtlinjen før fløytesignalet, med mindre de er inne i avkastfeltet. Spillerne på det forsvarende laget må være utenfor avkastfeltet og har ikke lov til å berøre ballen eller motspillerne inne i avkastfeltet før kastet er utført. De har lov til å være umiddelbart utenfor avkastområdet