Utvider styret og leverer positivt økonomisk resultat – Ravens

Utvider styret og leverer positivt økonomisk resultat

Den 29.mars avholdt Romerike Topphåndballklubb sitt årsmøte. I sitt første driftsår leverte klubben et positivt driftsresultat på kr.329.000. I tillegg ble klubbens lover endret slik at man kunne utvide styret med to nye styremedlemmer.

Oppsummering
Det har vært mange oppgaver å løse siden stiftelsen 10.februar 2021. Klubbens operative drift kom i gang før sommeren i fjor. Hovedmål ved etableringen var å sikre spill i eliteserien også i sesongen 2022/23. Denne målsettingen ble senere justert sportslig til å nå sluttspillplass. Rekrutteringen sikres med basis i klubbens 6 partnerklubber, samt etablering av akademier. Arbeidet med sponsorer har i første driftsår blitt utført av styret og sportssjef. Ravens fikk høsten 2021 etablert et eget «klubbhus» ved siden av Skedsmohallen. Økonomisk har klubben styrket sin egenkapital etter å ha levert et driftsoverskudd på kr.329.000 og en omsetning på 2,8 millioner kroner (7 måneders drift).

Reisen videre krever flere ressurser
Det har blitt skapt mye på kort tid, men skal klubben ta nødvendige steg kreves det at det snarlig ansettes en større administrativ stilling. I tillegg erkjente styret at de måtte styrke sine kapasiteter. Derfor foreslo de selv en endring av klubbens lover slik at antall styremedlemmer kunne utvides med to personer. Valgkomiteen lanserte kandidater. Årsmøtet vedtok lovendringen og to nye styremedlemmer ble valgt. I tillegg ble styreleder Geir Vestrheim valgt for en ny 2-års periode. Dette sikrer kontinuitet dersom det det kommer utskiftinger ved neste korsveg.

Hæge Fagerhus Asak (nytt styremedlem)
Hæge er i dag tilknyttet partnerklubb Lillestrøm HK som trener for aldersbestemt lag. Hun kommer opprinnelig fra Skedsmo og har spilt ti år i eliteserien før hun ble proff for VFL Oldenburg i Tyskland. Hæge avsluttet som toppspiller i Rælingen (1.divisjon). Til daglig jobber hun som Home Sales Specialist/Master Trainer i selskapet Qicraft Technogym. I Ravens skal Hæge bl.a. bidra slik at arrangementene blir bedre.

Per Erik Pedersen (nytt styremedlem)
Per Erik har de siste årene vært aktiv i styret til Nit-Hak. Nå går han ut av dette styret og inn i Ravens hvor han bl.a. skal bidra innenfor arbeidet med sponsormarkedet. Per-Erik har også hatt roller innenfor håndball i Larvik. I arbeidslivet er han administrerende direktør i Hesselberg Truck AS.

Klubbstyret 2022-23

Leder (valgt for ny periode):
Geir Vestrheim

2022-2024
Nestleder:
Andrea Kjølen Ohrvik

2021-2023
Styremedlem:
Odd Granerud

2021-2023
Styremedlem:
Leila Laksiri
2021-2023
Styremedlem:
Karl Arne Johannesen

2021-2023
Styremedlem (ny):
Hæge Fagerhus Asak

2022-2024
Styremedlem (ny):
Per Erik Pedersen

2022-2024
Varamedlem:
Une Prestholt-Johnsen

2021-2023

Kontrollutvalg
Leder:                 Sissel Johansen
Medlem:             Michael Fr. Strømberg
Varamedlem:    Hege Søtvik Sørflø

Valgkomite
Leder:                 Svein H. Strømberg
Medlem:             Gry Sørensen
Medlem:             Sjur Mørk
Varamedlem:    Frithjof Laupsa